تبلیغات
viranehdel - دنیا 11


اندوه...
پس کی آرام خواهم گرفت گشت...؟
زمانی که دیگر عمری برای گذشت نباشد...!!!
یا زمانی که عمرم در اتمام است....
آرامشی که کنج اتاقم زندانی است !
و اندوهی که تمام اتاقم را فرا گرفته است.
می خواهم بشکنم این سکوت واندوه را 
با اراده ی قوی با دستی محکم و با وفا...
من می توانم و می شکنم این اندوه را....

نوشته های خودم....
تقدرم به یه نفر... 
خودش میدونه...البته شاید دیگه نیاد وبم [ پنجشنبه 5 مرداد 1391 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ ♥Zahra♥ ]

[ نظرات() ]