تبلیغات
viranehdel - بغض و تنهایی
شـَــبـــهـــا
زیـــ ـر ِ دوشـ ِ آبــ ِ ســــَـــــــــــرد
رهــــــــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــــمـهــــایــم را
در حالی که هــــمــــــــــه میگویند:
خـــ ـوش به حـــالــَــش ...
چه زود فـَـــــــــرامــــــوش کــَـرد!...نگاره: √بـآرآنـ هَـمـیـشـهـ مـیـبـآرَد امـآ مَـردُمـ سـتـآرهـ رآ بـیـشـتَـر دوسـ دآرَنـد√

 √نـآمَـردیـسـتـ آنـ هَـمـهـ اشـکـ رآ بـهـ یـکـ چـشـمَـکـ فُـروخـتَـنـ√‏
[ سه شنبه 4 مهر 1391 ] [ 09:39 ق.ظ ] [ ♥Zahra♥ ]

[ نظرات() ]