تبلیغات
viranehdel - 3...
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﯿﺪﻡ
ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ؟
ﺩﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ . . .
نگاره: خـــــبـــــری از تـــــو نــــیـــــســـــت دیـــــگـــــر.....

گـــــــم شــــــده ای.........

پـــــیـــــدایـــــت نـــــیــــــســـــت...........

انـــگـــــــار نــــــه انـــــــــگــــــــــــار بـــــــــــوده ای !

و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

کــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــم

دارم فــــــــــرامــــــــــوش مــــــــــیِـــــــــــــکـــــــــنــــــم ریــــــــــــــتـــــــــــــــــــم نــــــــــفـــــــــس کـــــــــشــــــــــــیـــــــــــــــــــدن را‏[ سه شنبه 4 مهر 1391 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ ♥Zahra♥ ]

[ نظرات() ]