تبلیغات
viranehdel - خندم میگیره !!!!!!!!!
خنده ام میگیره میدونین چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! اخه منو خنده!!!!هه هه هه. خنده ام از این روزگار میگیره همه گریه میکنن اما امشب من دیوونه شدم دارم میخندم توی مجلس جشن عقدم عشقم با زنشم اومدن لب تاب از اتاق پسر عموم اوردم و اومدم توی وبم اخه جشن چیه یه مشت دیوونه دور هم جمع شدن واسه رسیدن دو نفر جیغ و داد میزنن. خنده ام از یه مشت ادم میاد که دلشون به چه چیزای خوشه اهنگ شاد گذاشتن اما من دارم با این اهنگ خاطرهای بدمو زنده میکنم خنده ام از این دنیا میگیره که هم خودشو بازی داده هم ما رو اخه چی میشه یه کم جدی با من باشی هاااااااااا دنیا با تو ام ببین عشقم جلوی چشام پیش زنش نشسته!!! ناراحت نیستم بخدا دارم میمیرم از خنده خنده از دستای که دروغی توی دستای هم گره خوردن این به این خیانت میکنه اینم به این. هه اینم شد زندگی تف توی همچین عشقی که یه قرونم نمی ارزن هی ای خدا قربون اون کارات بشم که همش روی حکمته. امشب با اینکه دستشو توی یه دست دیگه دیدم دارم از خوشحالی بال در میارم اخه زندگیشی کوفتی شو امشب با چشام دیدم که با اس دادنش اتیش گرفتنشو نشونم داد اخه اس داده زندگیتو سیاه میکنم اخه داره اتیش میگیره لب تاب روی پامه و گوشی توی دستم اره عشق من منو از همه چی ممنوع کرده بود خودش تیپ میزد و........... اما من حق رفتن بیرونم نداشتم اما با این همه میخواستمش اما حالا دارم هر هر بهش میخندم که چطور پشیمون شده. هی روزگار چی به سر آدمات میاری    

[ جمعه 12 خرداد 1391 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ ♥Zahra♥ ]

[ نظرات() ]